Strona wykorzystuje cookies. Jeżeli się na to nie zgadzasz wyłącz obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
FORUM Sony Ericsson - download, pobierz dzwonki, tapety, gry java Strona Główna

 Ogłoszenie 


REJESTRUJAC SIĘ NA WWW.TWOJ-SE.INFO AKCEPTUJESZ NINIEJSZY REGULAMIN ORAZ ZOBOWIAZUJESZ SIĘ DO JEGO PRZESTRZEGANIA


§1. Administracja forum

1. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za treści postów napisanych na tym forum.
2. Administrator forum nie ponosi odpowiedzialności za materiały dodawane przez użytkowników, każdy Użytkownik odpowiada za siebie. Na forum dodawane są jedynie linki do plików.
3. Administrator ma prawo do usunięcia konta użytkownika nagminnie łamiącego regulamin.
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za to, że ktoś poczuł się urażony czytając jakąś część forum.
5. Administrator podejmuje ważne decyzje dotyczące forum.
6. W przypadku wykrycia przez Administratora niewłaściwych treści umieszczanych na forum bądŸ materiałów naruszających Regulamin, Administrator zastrzega sobie prawo do ich redagowania, skrócenia lub całkowitego usunięcia tych materiałów z forum bez zgody Użytkownika. W szczególnych przypadkach Administrator za publikację takich treści może zablokować konto Użytkownika.
7. Administrator forum twoj-se.info nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem i Regulaminem wykorzystywanie informacji zgromadzonych na forum. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie wszystkich zasad Regulaminu, nawet gdy z własnej woli zaniechali zapoznania się z treścią i ustaleniami Regulaminu forum twoj-se.info.§2. Użytkownik

1. Użytkownik ma obowiązek przestrzegać regulaminu.
2. Użytkownik nie może dewastować forum (spam).
3. Użytkownik nie może obrażać w jakikolwiek sposób innych użytkowników. W przypadku takiego incydentu winny poniesie konsekwencje.
4. W przypadku zauważenia jakiegoś błędu na forum, Użytkownik ma obowiązek powiadomić o tym fakcie Administratora.
5. Tylko zarejestrowani użytkownicy mają prawo do przeglądania kategorii "Download".
6. Użytkownik korzystający z forum twoj-se.info zobowiązuje się czynić to w sposób odpowiadający obowiązującym przepisom prawa, postanowieniom Regulaminu, zasadom współżycia społecznego oraz dobrym obyczajom, a w szczególności do nie zamieszczania na forum materiałów naruszających prawo, zawierających treści pornograficzne, obrażających uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń, zawierających wirusy oraz do korzystania z forum w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności praw majątkowych, autorskich i prawa do prywatności.§3. Tematy/posty

1. Każdy temat powinien być odpowiednio zatytułowany i umieszczony w odpowiednim dziale. Tytuł musi odzwierciedlać zawartość tematu.
2. Na forum przestrzegamy zasady polskiej pisowni.
3. Pisząc posty nie używamy CAPS LOCKa (nie piszemy WIELKIMI LITERAMI).
4. Przed założeniem tematu użyj opcji szukaj w celu sprawdzenia czy taki już nie istnieje.
5. W tytule tematu wpisz w nawiasie kwadratowym model telefonu. Np. [K750i] Nie działają przyciski.
6. Nie piszemy obok siebie więcej niż 5 emotikon.
7. Na forum istnieje absolutny zakaz zamieszczania filmów o treści pornograficznej, niedostosowanie się do tego punktu grozi zakazem pisania postów na forum. W przypadku tapet obowiązuje tagowanie tematu: [+18]
8. Obowiązuje zakaz dodawania na forum całych utworów muzycznych, można jedynie dodawać ich wycięte fragmenty w postaci dzwonków.
9. Nie zezwala się na dodawanie kilku gier/motywów w jednej paczce, jedynym wyjątkiem są gry z tej samej serii.
10. Użytkownik odpowiedzialny jest za to, aby żaden materiał wysłany przez niego na forum nie był materiałem o treści niewłaściwej. Materiał ma treść niewłaściwą, jeśli jest ona niezgodna z aktualnie obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, wulgarna, obsceniczna i pornograficzna, uważana powszechnie za obraŸliwą, naruszającą dobra osobiste innych osób, skłaniająca inne osoby do popełnienia przestępstwa, pochwalająca przemoc czy potępiona moralnie.
11. Reklamowanie innych stron w treści wiadomości przez Użytkownika bez zgody Administratora skutkuje natychmiastowym zablokowaniem konta Użytkownika.§4. Ogólne zasady

1. Rejestracja oraz korzystanie z forum jest bezpłatne.
2. Forum jest przeznaczone do wymiany informacji, opinii, poglądów i treści dostępnych w sieci Internet.
3. Wszelkie wiadomości na forum pochodzą wyłącznie od Użytkowników i są ich własnymi, nie powinny być zatem identyfikowane z Administratorem, który nie zapoznaje się z treścią tych materiałów, ani nie ingeruje w ich techniczną charakterystykę.
4. Ten regulamin jest integralną częścią serwisu twoj-se.info i zabrania się jego kopiowania do własnych celów.
5. Niektóre działy mają wewnętrzne zasady którym również należy się podporządkować.
6. Aby pomóc chronić prawa autorskie Administrator zgadza się i stosuje do uwag oraz procedur przeciwdziałania ich naruszeniom ustanowionych m.in. w Digital Millennium Copyright Act (DMCA) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
7. Jeżeli zauważyłeś, że ktoś bez Twojej wiedzy i zgody dodał na forum twoj-se.info materiały, do których masz prawa autorskie, które możesz niezbicie wykazać, poinformuj o tym Administratora.
8. W celu zgłoszenia naruszenia należy skontaktować się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy, w treści zgłoszenia podając: imię i nazwisko, nazwę firmy/instytucji, stanowisko/uprawnienia posiadane do zgłoszenia naruszenia, dane teleadresowe za pomocą których będziemy mogli się z Tobą skontaktować, odnośnik do konkretnego materiału będącego przedmiotem zgłoszenia wraz z dokładnym wyjaśnieniem, w jaki sposób materiał ten narusza prawo oraz dowód posiadania praw do danego materiału z zapewnieniem, że wszystkie informacje zawarte w Twoim oświadczeniu są zgodne z prawdą, oraz że jesteś właścicielem lub osobą upoważnioną przez właściciela do chronienia wyłącznych praw, które według Ciebie lub Twego mocodawcy zostały naruszone. Zwracamy uwagę, iż na mocy art. 212 par. 1 Kodeksu Karnego (Dz.U.1997.88.553 z póŸn. zmianami) złożenie nieprawdziwego zawiadomienia może być zagrożone karą nawet roku pozbawienia wolności.
9. Po weryfikacji wiarygodności zgłoszenia przez Administratora materiał będący przedmiotem zgłoszenia zostanie niezwłocznie usunięty.
10. Zgodnie z art. 14 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z póŸn. zmianami), Administrator, który po otrzymaniu wiarygodnego zgłoszenia, usunął materiał naruszający prawo, zostaje zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności prawnej, a jedyną osobą pociągniętą do odpowiedzialności może być Użytkownik, który zamieścił taki materiał.
11. Poprzez rejestrację konta Użytkownik oświadcza, że w pełni akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu oraz Polityki Prywatności, zgadza się na zbieranie i przetwarzanie przez forum twoj-se.info danych podanych w chwili rejestracji, zgadza się na przesyłanie na wskazane konto pocztowe wiadomości informacyjnych bądŸ reklamowych wysyłanych przez forum twoj-se.info w imieniu własnym lub podmiotów trzecich.
12. Postanowienia tego regulaminu mogą być zmienione przez Administratora w każdym czasie, Administrator nie musi uzasadniać przyczyny zmiany regulaminu.
13. Niniejszy regulamin jest na forum twoj-se.info pod tym adresem.
14. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Użytkowników z forum w sposób sprzeczny z zaleceniami Regulaminu.
15. Zakładając konto (rejestrując się) na forum Użytkownik oświadcza, że Regulamin przeczytał i w pełni akceptuje. Użytkownicy odpowiedzialni są za przestrzeganie tych zasad, nawet gdy z własnej woli zaniechali zapoznania się z treścią i ustaleniami Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu nie może oglądać zawartości tego forum i powinien natychmiast je opuścić.§5. Skróty

1. Admin- Administrator.
2. Mod- Moderator.
3. User- Użytkownik.
4. Warn- Ostrzeżenie.
5. Ban- Blokada konta.§6. Ostrzeżenia

1. 3 ostrzeżeń = blokada pisania postów.
2. 5 ostrzeżeń = blokada przeglądania forum.
3. Używanie wulgaryzmów = 1xWARN
4. Obrażanie innych = 2xWARN
5. Zakładanie tematów w złych działach = 1xWARN
6. Pisanie postów bez sensu(spam) = 1xWARN
7. Proszenie o "postawienie piwa" = 1xWARN
8. Pisanie obok siebie więcej niż 5 uśmieszków = 1xWARN
9. Ostrzeżenie jest automatycznie kasowane po 60 dniach.


Platforma służąca do kontaktu z Administratorem: formularz kontaktowy.


Strona wygenerowana w 0,03 sekundy. Zapytań do SQL: 8